Observatorul militar - page 9

Observatorul militar
9
Nr. 37 / 23 – 29 septembrie 2015
Pianistul Adrian Leonard Mociulschi, în timpul concertului de la Cercul Militar Naţional.
Naistul NicolaeVoiculeţ, acompaniat de Orchestra
România
şi deMuzica Reprezentativă aMinisterului Apărării Naţionale.
Adrian Leonard Mociulschi
CULTURĂ
Din inimă
,
pentru
veterani!
Pianistul Adrian Leonard Mociulschi, nepotul
renumitului vânător demunte cu acelaşi nume,
şi naistul Nicolae Voiculeţ au concertat în onoa-
rea veteranilor de război şi a militarilor răniţi în
teatrele de operaţii.
Pe viitor, ţin să mă implic în tot ceea ce înseamnă evenimente de suflet. Cu siguranţă voi răspun-
de
prezent
! la toate activităţile culturale dedicate Armatei României. Consider că un artist trebuie
să fie acolo unde inima şi simţirea o cer.
Sublocotenent
Simona-Andreea Ciobanu
Foto: Valentin Ciobîrcă
M
ilitarii din Batalionul 33 Vână-
tori de munte
Posada
, întorşi
recent din Afganistan, s-au
bucurat joi, 10 septembrie, de un spectacol
inedit. Găzduit de Centrul de Cultură şi Arte
George Topîrceanu
, din Curtea de Argeş,
evenimentul artistic, parte a Festivalului In-
ternaţional
George Enescu
, a fost organizat
de Institutul Cultural Român, în parteneriat
cu Ministerul Apărării Naţionale, şi a fost
susţinut de naistul Nicolae Voiculeţ şi pia-
nistul Leonard Mociulschi.
La iniţiativa ministrului apărării naţio-
nale, Mircea Duşa, spectacolul s-a repetat o
săptămână mai târziu, joi, 17 septembrie, şi
în Sala de Marmură a Palatului Cercului Mi-
litar Naţional, din Bucureşti. Celor doi artişti
li s-a alăturat Orchestra
România
, concertul
fiind dedicat veteranilor de război şi milita-
rilor răniţi în teatrele de operaţii.
Pianistul Adrian Leonard Mociulschi a
absolvit Academia de Muzică şi Institutul
Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, în
1997, respectiv 2005. Este doctor în muzică
şi a fost decorat cu distincţia
Cum Laude
.
Pentru meritele sale artistice i-au fost acor-
date numeroase premii şi distincţii interna-
ţionale.
Nu de puţine ori, artistul şi-a exprimat
recunoştinţa faţă de eroii neamului, de-
votamentul şi apropierea faţă de soldaţii
români fiind transmise, din generaţie în
generaţie, sub cele mai distincte forme.
Muzicianul poartă un nume cu rezo-
nanţă aparte în istoria noastră militară.
Descendent al unei familii aristocrate polo-
neze, naturalizată în România la începutul
secolului al XIX-lea, solistul este nepotul
curajosului erou căruia îi şi poartă numele,
generalul Leonard Mociulschi. Acesta a lup-
tat în ambele conflagraţii mondiale şi a fost
decorat, de nenumărate ori, pentru curajul
şi iscusinţa sa în luptă. Într-un raport din
1922, Principele Carol l-a caracterizat pe Le-
onard Mociulschi ca fiind
un valoros ofiţer,
de nădejde, înzestrat cu deosebite calităţi.
Generalul Mociulschi nu a fost doar
un militar de excepţie, ci şi un susţinător
al îmbunătăţirii moralului trupelor cărora
le-a fost mereu aproape. Printre ideile sale
se numără şi cea a înfiinţării unui cinema-
tograf pentru militarii din subordine, idee
care în scurt timp a şi prins viaţă.
Câteva decenii mai târziu, nepotul său,
muzicianul Adrian Leonard Mociulschi con-
tinuă munca începută de bravul militar şi
patria în teatrele de operaţii
, ne-a mărturi-
sit distinsul pianist.
Faţă de aceşti oameni
consider că noi toţi, membrii societăţii civile,
trebuie să purtăm un deosebit respect şi re-
cunoştinţă. În ceea ce mă priveşte, în calitate
de muzician, om de cultură, pianist, am dorit
să îmi exprim recunoştinţa prin intermediul
flagraţii mondiale şi şi-a adus contribuţia la
această simţire – de a fi român.
Un destoinic camarad de arme, căpita-
nul Mezdrea, afirma despre generalul Leo-
nard Mociulschi că
era aidoma unui dirijor,
dar în ce condiţii! La semnele
baghetei
lui
intrau, pe rând, în partitura de foc ori mi-
traliere, ori aruncătoare de 60 mm, ori sălta
un pluton sau toate, ori se înainta grupă cu
grupă sau om cu om... El, însă, nu avea un
pupitru de unde să dirijeze.
Capacitatea de a comanda s-a dovedit
a fi o tradiţie în familia Mociulschi; unchiul
a ordonat oamenilor şi armelor să se alini-
eze pentru apărarea neamului, iar nepotul
le impune clapelor pianului să se încline,
sub presiunea talentului său, pentru a crea
cea mai frumoasă muzică dedicată, de
această dată, militarilor români.
Concertul precedent, de asemenea, a
fost dedicat militarilor români
, a ţinut să
mai precizeze muzicianul
. Mai exact, celor
de la Batalionul 33 Vânători de Munte
Po-
sada
, recent întorşi din teatrul de operaţii
din Afganistan. M-am bucurat să le pot ura
un
Bun venit!
, pe aripile muzicii
.
Pentru că
muzica este graiul sufletului, am ales câteva
dintre cele mai îndrăgite compoziţii ale lui
Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart şi, nu în
ultimul rând, ale lui George Enescu.
n
contribuie în felul său, prin muzică,
la edu-
caţia pentru frumos a tinerilor militari.
Am aflat cu bucurie de această iniţiativă
de a se organiza un concert dedicat acestor
eroi ai armatei române atât cei care s-au
distins pe frontul celui de Al Doilea Război
Mondial, veteranii de război, cât şi veteranii
mai recenţi, militarii români care au slujit
pianului, instrumentul atât de drag oricărui
om care doreşte să împărtăşească bucurie
semenilor prin arta sunetelor. Este o legătu-
ră de suflet, de familie, fratele bunicului meu,
la rândul său, a slujit patria atât în Primul
Război Mondial, cât şi în cel de Al Doilea
Război Mondial. Generalul Mociulschi a lup-
tat pentru reîntregirea ţării în ambele con-
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook