Observatorul militar - page 8

Observatorul militar
Nr. 37 / 23 – 29 septembrie 2015
8
COMPETIŢIE
Vânătoarea
de posturi
La Râmnicu Vâlcea şi în localităţi apro-
piate s-a desfăşurat, recent, Campi-
onatul militar de orientare, finala pe
Forţele Terestre.
L
a competiţie au participat
aproximativ 70 militari,
din Brigada 2 Vânători de
Munte
Sarmizegetusa
, din Braşov,
Brigada 61 Vânători de Munte
General Virgil Bădulescu
, din Mier-
curea Ciuc, Brigada 2 Infanterie
Rovine
, din Craiova, Brigada 1 Me-
canizată
Argedava
, din Bucureşti,
Brigada 10 Geniu
Dunărea de Jos
,
din Brăila, Brigada 81 Mecanizată
General Grigore Bălan
,
din Bistriţa şi Brigada 15
Mecanizată
Podu Înalt
, din Iaşi.
Activitatea a fost organizată de
Statul Major al Forţelor Terestre şi
s-a desfăşurat cu sprijinul Centrului
de Instruire pentru Geniu, EOD şi
Apărare CBRN
Panait Donici
, din
Râmnicul Vâlcea, Federaţiei Româ-
ne de Orientare, primăriei oraşului
Băile Govora, Clubului Sportiv
Ecosport
şi Direcţiei Judeţene a
Tineretului şi Sportului Vâlcea.
Zona de desfăşurare a con-
cursului a cuprins Râmnicu Vâlcea
(Dealul Capela), satul Fedeleşoiu
(zona Malu Alb), comuna Mihăieşti
(satul Arsanca) şi Băile Govora.
După festivitatea de deschi-
dere, condusă de colonelul Banu
Daniel, preşedintele comitetului de
organizare al competiţiei, a urmat
startul în proba de sprint, pe un
traseu foarte variat din zona împă-
durită a Băilor Govora, în condiţii
destul de dificile de ploaie şi noroi.
În aceeaşi zi s-a desfăşurat şi proba
de ştafetă.
Ziua următoare s-a dat startul
la proba individuală de orientare
pe un traseu dificil prin pădurea
Arsanca, din comuna Mihăieşti. Cu
ajutorul hărţilor primite în momen-
tul plecării, băieţii au parcurs 5,1
kilometri, trecând pe la fiecare din
cele 16 posturi de control dispuse
pe traseu, iar fetele 4,5 kilometri,
adunând puncte de la 18 posturi
de control.
La final, cei mai buni com-
petitori, la categoriile individual
feminin, respectiv la masculin, au
fost caporalii clasa a III-a Andreea
Hepcal şi Tamaş Bogya (locul I),
din lotul Brigăzii 61 Vânători de
Munte
General Virgil Bădulescu
,
urmaţi de caporalii clasa a III-a
Iuliana Rusescu şi Paul Brabiescu-
Călinescu (locul al II-lea), din lotul
Brigăzii 2 Infanterie
Rovine
. Locul
al III-lea a fost revenit, la feminin,
locotenentului Oana Luchian, din
lotul Brigăzii 2 Vânători de Munte
Sarmizegetusa
, şi caporalului clasa
a III-a Ovidiu Muţiu, din lotul Brigă-
zii 81 Mecanizată
General Grigore
Bălan
, la masculin.
C
lasamentul pe echipe
a adus pe primul loc
atât la feminin, cât şi la
masculin, reprezentanţii Brigăzii 61
Vânători de Munte
General Virgil
Bădulescu
. Pe a doua treaptă a
podiumului a urcat echipa de fete
a Brigăzii 2 Infanterie
Rovine
şi cea
a băieţilor de la Brigada 81 Mecani-
zată
General Grigore Bălan
, iar locul
al III-lea a revenit echipei de fete de
la Brigada 81 Mecanizată
General
Grigore Bălan
şi celei de băieţi de la
Brigada 2 Infanterie
Rovine.
La ştafetă, primii au fost cei
din lotul Brigăzii 81 Mecanizată
General Grigore Bălan
, urmaţi de
reprezentanţii loturilor Brigăzii 2
Infanterie
Rovine
(locul al II-lea) şi
Brigăzii 15 Mecanizată
Podu Înalt
(locul al III-lea).
În clasamentul general, cel mai
bun lot a fost desemnat
cel al Brigăzii 61 Vânători de Munte
General Virgil Bădulescu
(locul I),
urmat de loturile Brigăzii 81 Meca-
nizată
General Grigore Bălan
(locul
al II-lea) şi Brigăzii 2 Infanterie
Rovine
(locul al III-lea).
n
Maior Florentin Duman
Foto: Florentin Duman
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24
Powered by FlippingBook