Observatorul militar - page 7

Observatorul militar
7
Nr. 37 / 23 – 29 septembrie 2015
INSTRUCŢIE
Cavalerii ramurii de brad
Locotenent Narcis Răducu
Militarii Batalionului 30 Vânători de
Munte
Dragoslavele
, din Câmpulung
Muscel, înfruntă versanţii Munţilor
Făgăraş în fiecare zi de instrucţie.
Taberele de instrucţie şi aplicaţiile le desfăşurăm în poligonul Prislop şi
în
poligonul temporar Voina-Portăreasa, care este cel mai înalt din ţară. Se află
la 2.300 de metri. Terenul pe care este amplasat nu aparţine Ministerului
Apărării Naţionale. Pentru a-l folosi, am încheiat convenţii cu proprietarii.
Acolo executăm trageri cu aruncătoarele de calibru 120 milimetri, precum şi
întrunit, cu compania de vânători de munte.
Locotenent-colonelul Laurenţiu Sminchişe
Batalionul 30 Vânători de Munte
Dragoslavele
are ca sarcină şi implicarea în
situaţiiledeurgenţă civilă. Astfel, oechipă formatădin şasemilitari participă
şi în prezent, zilnic, la căutarea planorului dispărut la începutul luni august.
Unitatea are pregătite astfel de echipe de căutare-salvare constituite din
cei mai experimentaţi alpinişti şi cercetaşi. Încă de la început, împreună cu
reprezentanţi ai ISU, acestea au pornit în căutarea aparatului de zbor. Aria
de căutare se întinde pe mai bine de 200 de kilometri pătraţi, iar indiciile
sunt puţine şi cele pe care le-au avut s-au dovedit a fi denaturate. Unul
dintre avantaje îl constituie şi faptul că printre cavalerii ramurii de brad se
află mulţi militari din zonă, care cunosc munţii foarte bine. Colaborarea cu
jandarmeria montană, salvamont şi specialiştii de la ISU cuprinde o gamă
mai largă de puncte, instituţiile colaborând şi pe partea de resurse şi dotări.
l
Sunt de 16 ani în acest batali-
on, iar în tot acest timp niciodată,
într-un an calendaristic, nu am
avut atât de multe aplicaţii. Însă
este cea mai bună pregătire
aceea pe care o desfăşurăm
acolo. Adevăratul grup aşa se
formează
, concluzionează
locţiitorul comandantului.
O problemă cu care se con-
fruntă conducerea unităţi este
vârsta înaintată a personalului.
Încadrarea este bună, dar, tinerii
se lasă aşteptaţi în pofida fap-
tului că în zonă nu sunt foarte
multe locuri de muncă. În aceste
condiţii, armata oferă pe lângă
stabilitatea locului de muncă şi
un salariu decent, comparativ
cu oferta pieţei de muncă din
Câmpulung Muscel.
C
avalerii ramurii de brad
musceleni, în orice ma-
siv muntos s-ar afla, din
orice unitate ar face parte, toţi, dar
absolut toţi, nu cedează nicioda-
tă, nu se întorc din drum sau din
ascensiune şi nu se îndoiesc de ei
înşişi. Moralitatea le este curată şi
completă, ca muntele care le stă
drept casă, piatră de încercare şi
simbol.
n
Î
n acest an, batalionul mus-
celean a efectuat instruc-
ţia şi activităţile pe două
„fronturi”, cu Brigada 2 Vânători
de Munte
Sarmizegetusa
, în sub-
ordinea căreia se află, şi alături de
Brigada 282 Infanterie Mecanizată
Unirea Principatelor
, din care a
făcut parte, ca un grup de luptă.
Împreună cu militarii focşăneni
au executat misiuni de luptă în
poligonul Smârdan, la care au
La exerciţiul
Sarmis 15
, din
poligonul Cincu, vânătorii de
munte musceleni au pus în
practică ceea ce s-a planificat.
Ei s-au constituit în
opposing
force
(OPFOR), timp de patru
săptămâni, pentru partea română,
americană, britanică şi canadiană.
Condiţiile meteo le-au creat cele
mai mari probleme. A plouat
mult în acea perioadă şi, astfel,
terenul a devenit impracticabil
pentru anumite categorii de
tehnică.
Noi le-am asigurat ina-
micul pentru exerciţiile de tip STX
şi FTX pe care le-au desfăşurat,
în funcţie de cerinţele pe care le
aveau planificate
, spune locţiito-
rul comandantului batalionului,
locotenent-colonel Laurenţiu
Sminchişe.
D
e asemenea, militarii
britanici au desfăşurat
exerciţiile numai pe
timpul nopţii şi pentru cavalerii
ramurii de brad acest lucru a
reprezentat o provocare în plus,
mai ales prin prisma diferenţei de
dotare dintre cele două armate.
Cu toate acestea,
confruntările
au
fost cât mai apropiate de realita-
te,
victoriile
fiind
împărţite.
În toamna
aceasta vor parti-
cipa la evaluarea
operaţională a
Brigăzii 2 Vână-
tori de Munte
în zona Groho-
tiş-Renţea, iar
la sfârşitul lunii
octombrie vom
merge, din nou,
în poligonul
Smârdan, alături
de Brigada 282
Infanterie Meca-
nizată, în cadrul
unui exerciţiu
de instruire în
comun.
De la începutul
anului, adunate în
timp, militarii mus-
celeni au peste
trei luni petrecute
în poligoanele din
ţară.
participat şi partene-
rii NATO din SUA şi
Marea Britanie.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook