Observatorul militar - page 6

Observatorul militar
Nr. 37 / 23 – 29 septembrie 2015
6
INSTRUCŢIE
Maistru militar clasa a ll-a
Florin Bodea
Geniştii
din cetate
În Cetatea Alba Iul ia se găseşte
ultimul bastion al unităţilor militare
care au fost prezente pe aceste me-
leaguri: Batalionul 136 Geniu
Apulum.
D
ispus într-o locaţie
plină de istorie, Bata-
lionul 136 Geniu
Apulum
, continuator al tradi-
ţiilor de luptă ale Batalionului 2
Pontonieri Râuri înfiinţat în
1937, îşi scrie propria epopee.
vederea participării la asigu-
rarea genistică a structurilor
de luptă pe timpul acţiunilor
desfăşurate pe teritoriul na-
ţional sau în afara acestuia, şi
sprijinirea instituţiilor statului
şi autorităţilor publice locale în
cazuri de urgenţe civile. În acest
sens, geniştii din Alba Iulia au
participat cu efective şi tehnică
sau la activităţi de instruire în
cadrul multor exerciţii naţionale
sau internaţionale. Dintre aces-
tea se remarcă
Blonde Avalanche
2012
, desfăşurat în tabăra de
instrucţie la apă din poligonul
brăilean Vărsătura, exerciţiul
Acest batalion are ceva aparte. Ne înţelegem atât de bine, încât este
nevoie de foarte puţine cuvinte pentru a-i spune cuiva ce are de făcut.
Aici m-am împlinit şi am simţit că am realizat ceva. Mi-aş dori ca această
unitate să dăinuiască peste timp aici, în cetate, ea fiind parte din istoria
acestor locuri. Am renovat clădirile batalionului, pentru a se integra în
acest frumos ansamblu arhitectural al cetăţii.
Colonel Corneliu Dinco
Am iubit sportul şi arma-
ta de mic, aşa că le-am
îmbinat pe amândouă:
am absolvit Academia
Forţelor Terestre
Nicolae
Bălcescu
, din Sibiu, iar
de câţiva ani, am obţinut
atestatul de arbitru de
volei. În prezent, sunt
comandant de pluton
poduri fixe şi am
participat la o misiune
în teatrul de operaţii din
Afganistan şi la exerciţii
multinaţionale, unde am
realizat lucruri foarte fru-
moase. Sunt mândru că
am ales cariera militară.
Locotenent
Daniel Marcu
Clădirea care a servit, între 1619 şi 1662, fostului Colegiu Reformat
Bethlen
a devenit, în urmă cu trei secole şi jumă-
tate, prima unitatemilitară din garnizoana Alba Iulia, fiind cunoscută sub denumirea de CazarmaMare a Infanteriei,
datorită faptului că putea asigura adăpost pentru un efectiv de peste 1.000 de ostaşi. După 1918, denumirea unităţii
s-a schimbat în Cazarma
Mihai Viteazul,
unde îşi aveau sediul aproape toate structurile militare ale garnizoanei. Re-
organizarea armatei a dus la desfiinţarea sau mutarea acestora în alte locaţii sau garnizoane, militarii Batalionului
136 Geniu
Apulum
fiind singurii care au mai rămas aici.
Îmi doream mult să îmbrăţişez
cariera militară, însă părinţii s-au
opus. Deşi am absolvit Facultatea
de ştiinţe economice din Alba Iulia,
profesia de economist nu mi-a
adus satisfacţiile aşteptate. Acum,
la 33 de ani, sunt pionier cercetaş
la acest batalion şi nu-mi pare rău.
Este o meserie frumoasă, nu se
compară cu cea anterioară.
Fruntaş
Ioana Angela Nicoară
C
ând ajungi în biroul
colonelului Corneliu
Dinco, aflat la comanda
unităţii de peste opt ani, nu ai
cum să nu observi două tablo-
uri de dimensiuni generoase. O
reprezentare frumos înrămată a
lui Alexandru Ioan Cuza, primul
domnitor al Principatelor Unite,
iar al doilea înfăţişându-l pe Mihai
Viteazul, intrând în Cetatea Alba
Iulia. Născut în Suceava, zonă plină
de istorie a neamului românesc,
ofiţerul este pătruns de frumuse-
ţea acestor locuri, lucru dovedit
nu doar din ce spune ci, mai ales,
din atitudinea plină de admiraţie şi
mândrie pe care o are atunci când
vorbeşte despre importanţa cetăţii.
A trecut prin mai multe unităţi mili-
tare, până să fie numit la comanda
geniştilor din cetate, însă, conside-
ră că aici şi-a împlinit cariera.
Îmi place totul aici
, spune
ofiţerul.
Este una dintre cele mai
frumoase zone din ţară. Oraşul,
cetatea şi oamenii sunt exact pe
gustul meu. Parcă şi clima este
mai blândă în Alba. În cei opt ani
de când sunt la comanda unităţii,
am reuşit să-mi cunosc foarte bine
subordonaţii. Mulţi dintre ei au
participat în teatrele de operaţii din
Balcani, Afganistan şi Irak. Împre-
ună am reuşit să punem la punct
multe lucruri în unitate. Avem şase
cazărmi în administrare, pe care
le-am reabilitat, aducându-le la un
nivel foarte bun
, a concluzionat
colonelul Dinco.
n
Geniştii albaiulieni de odi-
nioară au participat la războiul
antihitlerist pentru eliberarea
Transilvaniei, Ungariei şi Ceho-
slovaciei, amenajând nenumăra-
te poduri peste cursurile de apă,
ori forţându-le cu ambarcaţiuni.
Tot ei au pus umărul la construi-
rea Transfăgărăşanului şi a unor
baraje hidroelectrice importante
din ţară. De asemenea,
geniştii
din cetate
s-au mobilizat,
ori de câte ori situaţia a
impus-o, executând lucrări de
refacere, consolidare şi reame-
najare a unor puncte de trecere
peste cursurile de apă în jude-
ţele Alba, Caraş Severin, Cluj,
Hunedoara şi Timiş.
În prezent, principalul
obiectiv al unităţii constă în
instruirea pentru dezvoltarea
nivelului de operaţionalizare în
multinaţional
IEL MILU
, la care
au participat militari din Bulga-
ria, Croaţia, Georgia şi România,
şi exerciţiul organizat de NATO
Capable Logistician 2013
, din
Slovacia, considerat cel mai im-
portant şi complex antrenament
în domeniul logistic, din ultimul
deceniu. Anul acesta, batalionul
a participat la exerciţiile
Capable
Logistician
, din Ungaria,
Trident
Joust 2015
şi
Resolute Castle
2015
, ambele desfăşurate în
poligonul Cincu.
l
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook