Observatorul militar - page 3

L
ocţiitorul şefului Departa-
mentului
pentru
Arma-
mente, general-maior ing. Cătălin-
Adrian Moraru, a participat, în peri-
oada 14-18 septembrie, la Expoziţia
Internaţională de Apărare şi Secu-
ritate
DSEI 2015
, care s-a desfăşu-
rat la Londra, în Regatul Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
Pe parcursul misiunii, locţiitorul
şefului Departamentului pentru
Armamente a vizitat standurile unor
firme internaţionaledeprestigiupro-
ducătoare de echipamente şi tehni-
că militară. De asemenea, i-au fost
prezentate elementele de noutate
din cadrul expoziţiei şi apurtat discu-
ţii cu specialiştii prezenţi la activitate
despre stadiul actual de dezvoltare
a echipamentelor şi capabilităţilor
militare, precum şi despre ultimele
tendinţe şi soluţii tehnice obţinute
de cercetarea ştiinţifică în domeniul
securităţii şi apărării.
n
Î
n perioada 20-26 septembrie, şeful
Statului Major General, general-locote-
nent Nicolae Ciucă, se află în vizită oficială în
Statele Unite ale Americii.
Programul activităţii cuprinde cere-
monia de includere a generalului-locote-
nent Nicolae Ciucă în Galeria de onoare a
Colegiului de Război al Forţelor Terestre
Americane (International Fellows Hall of
Fame), întâlniri cu oficiali militari americani şi
vizitarea unor facilităţi de instruire ale forţe-
lor americane.
n
3
Observatorul militar
Nr. 37 / 23 – 29 septembrie 2015
GARNIZOANA ROMÂNIA
u
Antrenamentcomun.
Militari dinarmateleRomâniei
şi Statelor Unite ale Americii au desfăşurat, săptămâna
trecută, exerciţiul bilateral
PlatinumLynx15-5
, la poligonul
de instrucţiede laDudTauţ, în vederea îmbunătăţirii capa-
cităţii defensive colective în regiune. Infanterişti marini şi
marinari din
BlackSeaRotationalForce
, împreună cumilitari
din Forţele Terestre române au exersat diferite proceduri,
care au avut ca obiectiv creşterea interoperabilităţii şi
abilităţii colective în mediul de luptă.
u
Exerciţiu bilateral.
În perioada 21-25 septembrie, în
garnizoana Iaşi se desfăşoară exerciţiul bilateral româno-
moldovean
Prutul 15
. Militari din Forţele Terestre române,
aparţinând Batalionului 151 Infanterie
Războieni
, se
antrenează cu militari din Armata Naţională a Republicii
Moldova în poligonul Mogoşeşti, unde se execută exerciţii
tactice cu subunităţi de infanterie, în cooperare cu
aeronave aparţinând Forţelor Aeriene române.
u
Recunoaşteri.
În perioada 16-18 septembrie, o
echipă de militari din comandamentul Brigăzii 2 Vânători
de Munte
Sarmizegetusa
a efectuat recunoaşteri în
munţii Harghitei, Tarcăului şi Ceahlău. Scopul deplasării,
parţial pe roţi, a urmărit identificarea zonelor favorabile
organizării şi executării diferitelor forme de luptă,
precum şi culegerea şi procesarea primară a datelor şi
informaţiilor cu caracter militar. Pe parcursul deplasării au
fost întâmpinaţi de colegii lor de la Brigada 61 Vânători
de Munte
General Virgil Bădulescu
, care le-au prezentat
un briefing de informare despre rolul şi locul marii unităţi
harghitene. De asemenea, la intrarea în Parcul Naţional
Ceahlău, în cadrul Centrului de informare al parcului,
participanţii au avut ocazia să vizioneze un film 3D, cu
prezentarea acestui habitat natural protejat.
(
Locotenent-
colonel Dorinel Cotea
)
u
Workshop la UNAp.
Joi, 17 septembrie, în Aula
Universităţii Naţionale de Apărare
Carol I
, a avut loc
Workshopul
Egalitate de şanse
, organizat în cadrul
Proiectului
Securitate prin cunoaştere
Reţea integrată/
educaţionalădeformare,consiliereşiorientareadoctoranzilor
pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU
.
Evenimentul a oferit cadrul propice schimburilor de idei
şi opinii în vederea ridicării gradului de conştientizare,
schimbării percepţiilor existente, îmbunătăţiri situaţiei
grupurilor defavorizate şi creşterii nivelului de dezvoltare
a societăţii noastre, prin organizarea unor prezentări şi
dezbateri pe tema inegalităţilor cu care ne confruntăm.
Manifestarea a reunit reprezentanţi ai Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale,
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării,
precum şi doctoranzi din cadrul proiectului
SECNETEDU
.
(
Căpitan Cristina Barna
)
u
Comunicaţii contra cronometru.
În perioada 16-17
septembrie, la nivelul Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată
Unirea Principatelor
, s-a desfăşurat faza pe marea unitate
a concursului
Olimpiada transmisioniştilor
. La competiţie,
concurenţii au parcurs probe teoretice şi practice pe
linia pregătirii de specialitate, şi-au arătat măiestria în
operarea tehnicii de comunicaţii în condiţii de bruiaj,
stres şi contra cronometru. La final, au fost premiaţi cei
mai buni specialişti.
(
Maior Adrian Târtan
)
Foto: plutonier-adjutant principal Constantin Păscăriţa
Militari răniţi
în Afganistan
T
rei militari români din Batalionul 811 Infanterie
Protecţia Forţei
Dragonii Transilvani
, care acţionează
în cadrul misiunii
Resolute Support
, din Afganistan, au fost
răniţi duminică, 20 septembrie, în jurul orei 10.00, în urma
exploziei unei maşini-capcană.
Locotenentul Adrian Ciprian Iriciuc şi caporalul clasa a
III-a Sergiu Andrei Lineschi, ambii aflaţi la cea de-a douamisi-
une în Afganistan, precum şi caporalul clasa a III-a Ion Ichim,
aflat la prima misiune într-un teatru de operaţii, executau o
misiune de patrulare în aria de responsabilitate, la aproxima-
tiv opt kilometri nord de baza militară de la Kandahar.
În urma atacului, militarilor li s-a acordat primul ajutor
la faţa locului şi au fost transportaţi la spitalul bazei militare
din Kandahar.
La scurt timp, caporalul clasa a III-a Ion Ichim a fost ex-
ternat din spitalul bazei militare din Kandahar şi s-a întors la
unitatea sa.
Locotenentul Adrian Ciprian Iriciuc şi caporalul clasa a
III-a Sergiu Andrei Lineschi sunt în stare stabilă, fiind supuşi
unor proceduri medicale de evaluare şi tratament. În funcţie
de rezultatele acestor evaluări, comisia medicală pluridisci-
plinară a spitalului militar din Kandahar va decide conduita
terapeutică ulterioară, conform procedurilor standard (con-
tinuarea tratamentului la Kandahar sau evacuarea la spitalul
militar din Landstuhl, Germania).
Luni, 21 septembrie, generalul de armată John Campbell,
comandantul misiunii
Resolute Support
şi al Forţelor Statelor
Unite ale Americii din Afganistan, a vizitat militarii români ră-
niţi şi a stat de vorbă cu fiecare în parte, felicitându-i pentru
modul în care îşi fac datoria şi urându-le însănătoşire grabni-
că. În semn de recunoştinţă, militarii răniţi au primit monede
onorifice de la generalul de armată John Campbell, genera-
lul de brigadă Paul Bontrager, comandantul Train, Advise,
Assist and Command South, respectiv de la command sear-
gent-major Delbert D. Buyers.
Conducerea Ministerului Apărării Naţionale urmăreşte,
cu atenţie, evoluţia stării de sănătate a răniţilor.
n
Expoziţie la Londra
Vizită oficială
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook