Observatorul militar - page 2

Î
n perioada 21-25 septembrie, România, în calitate de naţiu-
ne lider, participă cu cinci militari din Batalionul 136 Geniu
Apulum
la exerciţiul multinaţional
IEL MILU 2015
, organizat la
Tbilisi, Georgia. Detaşamentul românesc este condus de maiorul
Marius Păcurar, un veteran al acestor tipuri de misiuni.
Aflat la cea de-a noua ediţie, exerciţiul reprezintă materiali-
zarea unei iniţiative regionale a patru state (România, Croaţia,
Bulgaria şi Georgia), pentru formarea unei structuri multinaţio-
nale de integrare logistică cu sprijin de geniu, în scopul amenajă-
rii şi întreţinerii infrastructurii în teatrele de operaţii, cu asigura-
rea măsurilor de protecţie a forţelor.
n
Î
n perioada 21 septembrie-2 octombrie, la Baza
de instrucţie Bulboaca, aparţinând Armatei
Naţionale a Republicii Moldova, se desfăşoară exerci-
ţiul multinaţional pentru subunităţi de artilerie
Scutul
de foc 2015
.
Forţele Terestre române participă, alături de militari
din Republica Moldova şi SUA, cu un detaşament din
Regimentul 52 Artilerie Mixtă
General Alexandru Tell
.
Artileriştii se vor antrena în comun, în vederea
realizării interoperabilităţii şi capacităţii de acţiune
întrunită a subunităţilor, folosind tehnici, tactici şi pro-
ceduri standard NATO, specifice armei.
n
Observatorul militar
Nr. 37 / 23 – 29 septembrie 2015
2
EVENIMENT
u
Comemorare la Ţebea.
Peste 5.000 de oameni
s-au adunat, recent, în complexul istoric din localitatea
Ţebea, pentru a participa la manifestările comemorative
prilejuite de împlinirea a 143 de ani de la moartea crăi-
şorului munţilor Apuseni, Avram Iancu. Alături de moţi,
la ceremonie au participat ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa, locţiitorul şefului Statului Major General,
general-maior Adrian Tonea, locţiitorul comandantului
Diviziei 4 Infanterie
Gemina
, general de brigadă Adrian
Ciolponea, comandantul Brigăzii 18 Infanterie
Banat
,
colonel Cristian Dinulică, şi comandantul Batalionului
26 Vânători de Munte
Avram Iancu
, locotenent-colonel
Viliam Pastor. În prezenţa oficialităţilor, la mormântul lui
Avram Iancu s-au desfăşurat slujba religioasă, evocarea
istorică, depunerea de coroane, iar la final, în aplauzele
tuturor participanţilor prezenţi la eveniment, a avut loc
defilarea vânătorilor de munte din Brad.
u
Ceremonie pe Muntele Mic.
Luni, 14 septem-
brie, pe Muntele Mic, din judeţul Caraş-Severin, a avut
loc o ceremonie militară şi religioasă cu prilejul sărbă-
toririi Înălţării Sfintei Cruci. La eveniment au participat
locţiitorul şefului Statului Major General, general-maior
Adrian Tonea, comandantul Diviziei 4 Infanterie
Gemina
,
general de brigadă Ioan Manci, comandantul Brigăzii
18 Infanterie
Banat
, colonel Cristian Dinulică, şi coman-
dantul Batalionului 26 Vânători de Munte
Avram Iancu
,
locotenent-colonelul Viliam Pastor. Preasfinţitul părinte
Lucian Mic, episcopul Caransebeşului, a ţinut o slujbă
de pomenire pentru eroii bănăţeni, care
s-au jertfit pen-
tru unitatea ţării noastre, pentru libertatea şi demnitatea
poporului român
. Totodată, episcopul Caransebeşului a
acordat comandantului marii unităţi clujene una dintre
cele mai importante distincţii, pentru activitatea remar-
cabilă în apărarea valorilor creştine,
Crucea Episcop Elie
Miron Cristea, clasa I pentru mireni
. După depunerea co-
roanelor şi jerbelor de flori, activitatea s-a încheiat cu defi-
larea militarilor Batalionului 26 Vânători de Munte
Avram
Iancu
, din Brad, în aplauzele tuturor celor prezenţi.
u
Evaluare şi antrenament.
În perioada 15-17
septembrie, participanţii care încadrează Compania
rezervă regională pentru teatrele de operaţii din
Kosovo şi Bosnia şi Herţegovina, constituită din militari
ai Batalioanelor 26 Vânători de Munte şi 265 Poliţie
Militară, au fost prezenţi, în poligonul de tragere Ştiurţ,
din Abrud, la un exerciţiu de evaluare şi antrenament.
Activităţile au inclus şi executarea unor trageri de luptă
cu armamentul de infanterie şi cu cel de pe tehnica
blindată din organica subunităţii.
(
Maior Florentin Lazăr
)
u
Exerciţii comune.
Marţi, 15 septembrie, la
Batalionul 612 Artilerie Antitanc
Maramureş
, s-a desfăşu-
rat un exerciţiu de intervenţie în situaţii de urgenţă de-
rulat în cooperare cu structuri aparţinând Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Gheorghe Pop de
Băseşti
, din Maramureş. Formaţiunea proprie de apărare
împotriva incendiilor a cooperat eficient cu echipe de
pompieri din compunerea ISU Maramureş, exersându-se
procedurile de alertare şi intervenţie în caz de incendiu, în
conformitate cu planurile de apărare împotriva incendii-
lor şi de intervenţie aprobate. De asemenea, s-au executat
recunoaşteri la punctele cu grad ridicat de risc de incen-
diu, s-au identificat şi verificat hidranţii exteriori aerieni
şi subterani, căile de acces şi evacuare pentru tehnica de
stins incendii. Miercuri, 16 septembrie, la Regimentul 50
Rachete Antiaeriene
Andrei Mureşianu
, din Floreşti, a avut
loc un exerciţiu asemănător, la care au participat militari
din unitate şi un detaşament de militari al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
Avram Iancu
, din Cluj. Cu aceas-
tă ocazie, au fost exersate procedurile de evacuare, acor-
darea primului ajutor pentru personalul rănit şi modul de
acţiune pentru localizarea şi stingerea incendiului produs.
GARNIZOANA ROMÂNIA
Foto: caporal Nicolae Mihoc
Foto: Marius Liuţe
Ceremonie
de repatriere
Vineri, 17 septembrie, la Târgu Mureş, s-a desfăşurat
ceremonia de repatriere din Afganistan a Grupului
românesc întrunit de operaţii speciale (ROU SOAG 1),
detaşament aflat la primamisiune în această formulă.
E
venimentul, des-
făşurat în cazarma
Batalionului Operaţii
Speciale
Vulturii
, a marcat
finalul celei de-a optspreze-
cea rotaţii a detaşamentelor
româneşti de operaţii speciale
în teatrul de operaţii din
Afganistan.
Activitatea s-a desfăşu-
rat în prezenţa colonelului
Marius-Dumitru Crăciun,
comandantul Componentei
de Operaţii Speciale, structu-
ră care a exercitat comanda
operaţională asupra detaşa-
mentului pe întreaga durată
a misiunii, a reprezentanţilor
autorităţilor publice locale şi a
militarilor din structurile simi-
lare ale armatei americane.
Timp de aproape şapte
luni, militarii ROU SOAG 1 au
executat misiuni de asistenţă
militară în sprijinul forţelor de
securitate afgane, în mai mul-
te locaţii din partea de est şi
de sud a Afganistanului.
Militarii întorşi din misi-
une fac parte din Brigada de
Operaţii Speciale, din Târgu
Mureş, şi Brigada de Informaţii
Militare, din Buzău.
Prezenţa detaşamentelor
româneşti de operaţii speci-
ale în Afganistan datează din
aprilie 2006. Pentru modul în
care militarii acestor subuni-
tăţi şi-au îndeplinit misiunile
au fost recompensaţi cu nu-
meroase medalii naţionale şi
internaţionale.
n
Locotenent-colonel Dorel Danciu
Căpitan Iulian Gorun
Genişti albaiulieni,
în Georgia
Antrenamente în
Republica Moldova
FOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII
DIXI !
Interesul faţă de ţara dumneavoastră mi-a fost trezit de profesorul meu din universitate – Matei Călinescu, distinsul şi regretatul scriitor şi critic
literar român. De atunci sunt fermecat de cultura, limba şi istoria României. Astăzi avem aceeaşi viziune, o Europă întreagă, liberă şi în pace. Ca
ambasador, ţelul meu este să consolidez parteneriatul nostru pentru securitate şi să sprijin respectarea statului de drept.
Hans Klemm
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România
u
Bucureşti.
Prin intermediul
noului site al Direcţiei Topogra-
fice Militare
General de divizie
Constantin Barozzi
,
,
aveţi posibilitatea de a vizualiza
hărţi militare sau civile, la scări
diferite. Totodată, vă stă la dispo-
ziţie un portal ce vă permite crea-
rea unor hărţi virtuale, adăugarea
unor date pe o hartă sau crearea
unor aplicaţii web. Pe acelaşi
site este prezentată şi oferta de
produse şi servicii furnizate de
topografii militari şi puteţi afla
informaţii utile despre activitatea
acestora, de la înfiinţare şi până
în prezent.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...24
Powered by FlippingBook