Observatorul militar - page 11

Observatorul militar
11
Nr. 37 / 23 – 29 septembrie 2015
INSTRUCŢIE
Foto: Valentin Ciobîrcă
Pagini realizate de: maior Ioana Teişanu, căpitan Bogdan Oproiu,
locotenent Marius Mocanu şi plutonier-adjutant Lucian Irimia
forţe din acest an. De fapt, a fost pentru prima
dată după decembrie 1989 când au fost impli-
cate toate instituţiile sistemului de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională într-un
exerciţiu organizat la nivel strategic, operaţi-
onal şi tactic.
Vineri, 18 septembrie, cu salve de artilerie în
poligoane şi desant din elicopter, la Constanţa,
s-a încheiat exerciţiul interinstituţional de ni-
vel strategic
Histria 15
. Opt locaţii – poligoane,
raioane şi dana militară a portului Constanţa –
au fost martorii celei mai mari desfăşurări de
7.000 de militari din Forţele Terestre, Navale, Aeriene, din Comandamentul Logistic Întrunit,
Ministerul Afacerilor Interne, SIE şi SRI şi peste 800 de mijloace de luptă au desfăşurat timp de două
săptămâni un exerciţiu cu scenariu fictiv al cărui scop a fost antrenarea structurilor de conducere
şi execuţie la nivel naţional, pentru planificarea şi executarea unei game diversificate de misiuni,
adaptate mediului de securitate actual.
În
Poligonul de experienţe al armatei, de la Jegălia
, Grupul de sprijin logistic întrunit,
generat de Comandamentul Logistic Întrunit, a organizat o tabără militară ca la carte, cu tot
personalul necesar acoperii funcţiilor unei astfel de grupări. 16 ofiţeri şi subofiţeri, aproape
300 de militari din toate domeniile logisticii şi peste 120 de mijloace tehnice au contribuit la
funcţionarea acestei structuri, care a asigurat tot ceea ce presupune sprijinul logistic pentru
gruparea de forţe întrunite.
Pe braţul Sfântu Gheorghe, în dreptul localităţii
Mahmudia
, infanteriştii marini au dus
la îndeplinire un exerciţiu amfibiu pentru neutralizarea unui desant aerian inamic.
Exerciţiul
Histria 15
s-a desfăşurat şi în
poligonul Capu Midia
. Astfel,
sistemele de luptă antiaeriene ale Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer
Nicolae Dăscă-
lescu,
ale subunităţilor din cadrul Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată
Unirea
Principatelor
şi Diviziei 4 Infanterie
Gemina
au realizat combaterea ţintelor şi
interzicerea unei direcţii de acţiune a inamicului. Militari din Forţele Terestre şi
Forţele Aeriene au lansat rachete HAWK, KUB şi OSA-AKM şi au efectuat trageri
cu sistemul GEPARD. La final, un avion C-27 J
Spartan
a delestat containere cu
apă, acţiune ce a avut drept scop antrenarea în vederea stingerii de incendii.
În dana militară a
portului Constanţa
, forţe şi mijloace ale Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne au acţionat împreună
pentru a înlătura efectele unei situaţii de criză. Scenariul exerciţiu-
lui a presupus luarea de ostatici la bordul unei nave comerciale şi
încercarea de a forţa ieşirea din port. Specialiştii în situaţii de criză
au reuşit evacuarea persoanelor de pe navă şi acordarea de îngrijiri
medicale răniţilor.
Totodată, militarii din Grupul Naval de Forţe pentru Operaţii
Speciale au acţionat în vederea eliberării de ostatici dintr-o am-
basadă. Scenariul a presupus luarea cu asalt a clădirii ambasadei,
eliberarea şi evacuarea personalului diplomatic.
Timp de două săptămâni,
poligonul Centrului de Instru-
ire pentru Luptă al Forţelor Terestre
Getica
, de la Cincu, a
fost luat cu asalt de militari din Brigada 81 Mecanizată
General
Grigore Bălan
, Brigada 6 Operaţii Speciale
Mihai Viteazul
şi din
alte unităţi aparţinând Diviziei 4 Infanterie
Gemina
. Taberele
participanţilor la exerciţiul
Histria 15
au fost instalate încă de la
începutul lunii, când tehnica militarilor ardeleni a împânzit po-
ligonul. Dacă prima parte a pregătirii a fost destinată planificării
şi repetiţiilor, săptămâna trecută, gurile de foc ale artileriştilor,
tanchiştilor şi infanteriştilor s-au dezlănţuit, îndeplinind, pe
rând, zeci de misiuni. Nu au lipsit exerciţiile cu trageri de luptă
şi nici cele întrunite, în care infanteriştii au beneficiat de sprijinul aerian al
unor aeronave aparţinând Bazei 71 Aeriană
General Emanoil Ionescu
. Salvele
aruncătoarelor de proiectile reactive au reprezentat începerea acţiunii de
diminuare a capacităţii de luptă a adversarului aflat în ofensivă. Au urmat
loviturile precise ale obuzierelor şi aruncătoarelor, la finalul cărora
infanteriştii şi tanchiştii au început contraofensiva. MiG-uri 21
LanceR
au
sprijinit prin foc acţiunile Forţelor Terestre, în timp ce elicopterele IAR
330
MEDEVAC
au asigurat evacuarea rapidă a răniţilor. După alte câteva
salve ale artileriei şi datorită unor manevre în forţă ale tanchiştilor, misi-
unea a fost îndeplinită cu succes.
Militarii participanţi la exerciţiul interinstituţional de nivel strategic
au fost vizitaţi, cu prilejul Zilelor Distinşilor Vizitatori, în poligoanele de
instrucţie, de ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, şeful Statului
Major General, general-locotenent Nicolae Ciucă, comandantul Co-
mandamentului Logistic Întrunit, general-locotenent Cătălin Zisu, şeful
Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, şeful
Statului Major al Forţelor Aeriene, general-maior Laurian Anastasof şi
comandanţi de mari unităţi.
Exerciţiul interinstituţional
de nivel strategic –
Histria 15
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook